Selvvask

Urianstad rep og karosseri As har en 19m lang vaskehall med muligheter for vask med varmtvann og såpe. Den betjenes enkelt med poletter som kjøpes hos fabrikken, her tar vi både kort og kontant.

Du kan vaske alt ifra personbiler til store lastebiler.

Man kan også kjøpe enkelte vaskeartikler, som svamp, såpe, pusseskinn etc. 

Vaskehallen åpner 07:00 om morgnen og stenger rundt 20:00 om kvelden.